Utasbiztosítás

Tájékoztató az európai egészségbiztosítási kártyáról

A Kártya igénylése
A Kártya érvényessége
Igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
Hol érvényes a Kártya?

A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) más tagállamban rendelkeznek állandó lakóhellyel, egy másik tagállamban vagy szerződő államban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe bizonyos – szükséges vagy sürgősségi – szolgáltatásokat. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igazolható.

A Kártya igénylése

A Kártyát a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár(ak) (MEP) adja ki kérelemre a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére. Kártya nem állítható ki azon személyek részére, akik nem Magyarországon vagy valamely más EGT tagállamban rendelkeznek állandó lakóhellyel. A kártya kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő. A Kártya a MEP(ek) ügyfélszolgálatán igényelhető személyesen, meghatalmazott útján, kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével.

A Kártya érvényessége

A Kártya alapvetően a kiállítástól számított 12. hónap végéig érvényes. Saját jogú öregségi nyugdíjban részesülő személyek a Kártyát 36 hónapos érvényességgel kaphatják meg. A 17. életévüket be nem töltött, Magyarországon élő magyar állampolgárok a Kártyát nagykorúságuk betöltésének napjáig, de legfeljebb 36 hónapig tartó érvényességgel kapják meg. Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségbiztosítási jogosultsága a Kártyán feltüntetett érvényességi idő alatt (pl. külföldre költözés miatt) megszűnik, a Kártyát haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az azt kiállító MEP-nek. Jogosultság nélkül egy másik tagállamban igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeiért a szolgáltatás igénybe vevője viseli a felelősséget.

Igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások

Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak.

A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási / egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató fogadja el, az adott állam társadalombiztosítása / egészségügyi szolgálata által nyújtható ellátások igénybevétele esetén, és az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő önrészekre/kötelező hozzájárulásokra a Kártya nem nyújt fedezetet. A Kártya nem használható fel továbbá akkor, ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybevételének céljából utazott másik tagállamba!

Hol érvényes a Kártya?

A magyar biztosítottak – hasonlóan az E111 jelű nyomtatványhoz – az alábbi országokban való átmeneti tartózkodás során részesülhetnek ellátásban a társadalombiztosítással szerződött szolgáltatóktól:

 • Ausztria
 • Belgium
 • Bulgária
 • Ciprus (görög rész)
 • Csehország
 • Dánia
 • Egyesült Királyság
 • Észtország
 • Finnország
 • Franciaország
 • Görögország
 • Hollandia
 • Horvátország
 • Írország
 • Izland
 • Lengyelország
 • Lettország
 • Liechtenstein
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Málta
 • Németország
 • Norvégia
 • Olaszország
 • Portugália
 • Románia
 • Spanyolország
 • Svájc
 • Svédország
 • Szlovákia
 • Szlovénia